【codevs1287】矩阵乘法(矩阵乘法)

     题目描述

     传送门

     题解

     矩阵乘法(暴力)。

     代码

     #include<iostream>
     #include<cstring>
     #include<cstdio>
     using namespace std;
     
     const int max_n=205;
     const int max_m=205;
     
     int n1,m1,n2,m2;
     int a[max_n][max_m],b[max_n][max_m],c[max_n][max_m];
     
     int main(){
       scanf("%d%d",&n1,&m1);
       for (int i=1;i<=n1;++i)
        for (int j=1;j<=m1;++j)
         scanf("%d",&a[i][j]);
       scanf("%d%d",&n2,&m2);
       for (int i=1;i<=n2;++i)
        for (int j=1;j<=m2;++j)
         scanf("%d",&b[i][j]);
       for (int i=1;i<=n1;++i)
        for (int j=1;j<=m2;++j)
         for (int k=1;k<=n2;++k)
          c[i][j]+=a[i][k]*b[k][j];
       for (int i=1;i<=n1;++i)
        for (int j=1;j<=m2;++j)
         printf("%d%c",c[i][j]," \n"[j==m2]);
     }
     相关文章
     相关标签/搜索
     三十码期期必中√资料今晚六给彩开奖结果,白小姐中特玄机,六开彩开奖现场直播,2017开奖记录开奖结果,开马现场直播,马报免费资料2017大全